Ana içeriğe atla

Kayıtlar

Ekim, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Senin yolun yol değil!

Başbakan'ın sonunda şirazesi kaydı. Hayır, zaten pek hassastı, zor duruyordu yerinde ya; sonunda iyice kaydı!
Partisinin son grup toplantısı, yine bildiğimiz gibiydi. Konuşmasına sakin bir tonda başlayan başbakanımız, dakikalar ilerledikçe şişti, şişti; o şiştikçe karşısındaki partili kitlesi de şişti; alkışlar, 'yaşa, var ol!'lar havada uçuşurken, "Allaah!" nidasıyla patlayıverdi bir anda! "Yol için biz, gerekirse camii de yıkarız!" diye ünleyiverdi.

Çulhaoğlu'na merhamet edin!

Metin Çulhaoğlu'nun çocukça anarşizm eleştisine( http://haber.sol.org.tr/yazarlar/metin-culhaoglu/anarsizmin-bir-asalak-olarak-portresi-81139 ) ilişkin:

Sanata nasıl yaklaşmalı?

"Sosyalist gerçekçiliğin ideolojik ve estetik ilkeleri şöylece sıralanabilir: sosyalist ideolojiye bağlılık, halka hizmet ve partizanlık, emekçi halkın mücadelesiyle sıkı bağlar kurmak, sosyalist hümanizm ve enternasyonalizm, tarihsel iyimserlik, formalizmin, sübjektivizmin ve natüralist ilkelciliğin reddi. Sosyalist gerçekçiliğin görevlerini yerine getirmek demek, insan hayatına, düşüncelerine ve duygularına nüfuz eden bir bilgiye, insan tecrübelerine tekabül eden ve bunları iyi artistik formlar içinde veren bir tasvir gücüne sahip olmak demektir."(Materyalist Felsefe Sözlüğü; Sosyal Yay.; Ağustos 1980; Syf. 412)
Böyle söylüyor, Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin kavramları sosyalist düzenin "ihtiyaçları doğrultusunda" yeniden üreten, halkı ve hatta aydınları bu minvalde eğitmekle görevlendirilen kadroları.

Denilebilir ki, iktidarcılıktan vazgeçmemiş bütün politik yönelimlerin sanata yaklaşımları, hemen hemen aynı minvaldedir zaten. Sanat, hele de herhangi b…